Kredyt hipoteczny.

czwartek, lipiec 19, 2018

Kredyt hipoteczny i jego zabezpieczenie.

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym jakiego zabezpieczeniem jest hipoteka. Ustala się ją na rzecz banku, który udzielił kredytu poprzez wpisanie prawa do nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Najczęściej kredyty hipoteczne brane są na sfinansowanie zakupu jakiejś nieruchomości lub na jakąś inwestycję budowlaną. Hipoteka jest podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, ale nie jedynym. Dodatkowo kredytobiorca ręczy całym swoim majątkiem, czy to tym jaki ma obecnie czy to tym który będzie miał w przyszłości, że to zobowiązanie spłaci na czas. Wartość hipoteki stanowi górną granicę roszczeń banku wobec kredytobiorcy. Do form zabezpieczenia kredytu hipotecznego można zaliczyć przede wszystkim ubezpieczenie tego kredytu. Oprócz niego mamy jeszcze weksle, poręczenia oraz zablokowanie środków na rachunku należącego do kredytobiorcy. Z kredytem hipotecznym wiąże się kilka kosztów z jakich powinien zdawać sobie sprawę kredytobiorca. Trzeba zapłacić za prowizję bankową, za ustanowienie hipoteki, czy też opłacić notariusza. Jeżeli nasza nieruchomość nie posiada księgi wieczystej trzeba ją założyć, a co wiąże się z kolejnymi dodatkowymi kosztami. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie kredytu od zdarzeń losowych, czy też wykupienie ubezpieczenia na życie

Kredyt hipotecznyw Banku Zachodnim WBK.

Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK udzielany jest w walucie polskiej oraz w euro. W przypadku zdecydowania się na kredyt w walucie obcej będzie miał on charakter denominowany. Kredyt walutowy może otrzymać tylko osoba, która osiąga zarobki właśnie w tej walucie. Maksymalny okres kredytowania jaki udostępnia ten bank wynosi 30 lat, a wiek maksymalny jaki może mieć kredytobiorca to siedemdziesiąt lat. Kredytobiorcy po siedemdziesiątce również mogą otrzymać kredyt hipoteczny, ale pod warunkiem, że przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie jakie oferuje Bank Zachodni WBK. Co do maksymalnej wartości kredytu, dla kredytu hipotecznego w złotówkach można otrzymać kredyt na 90% wartości nieruchomości i do tego jeszcze około 2,5% na prowizję dla banku. W przypadku kredytu hipotecznego w euro można otrzymać 80% wartości nieruchomości. Możemy również wziąć kredyt hipoteczny na konsolidację innych zadłużeń, ale wówczas bank przyzna nam kwotę w równowartości 60% wartości nieruchomości. Minimalna kwota kredytu hipotecznego to 20 000 złotych, zaś maksymalna kwota pożyczki hipotecznej stanowi 60% wartości nieruchomości z okresem kredytowania wynoszącym dwadzieścia lat. Kredyt może zostać przyznany na różne cele inne niż mieszkanie. Możemy zaliczyć do nich kupno działki budowlanej, siedliska, działek rolnych, czy też przeznaczyć pieniądze na licytację komorniczą. Marża naliczana przez bank jest bardziej konkurencyjna dla kredytów hipotecznych w euro. Stopa referencyjna dla waluty polskiej to WIBOR 3M, zaś dla euro LIBOR 3M. Odsetki liczone są rocznie zakładając, że rok ma 360 dni lub miesięczne, zakładając że dany miesiąc ma pełną ilość dni. Stopa referencyjna ulega zmianie co trzy miesiące, a jej nową stawkę ustala się biorąc pod uwagę zmiany rynkowe. Wysokość prowizji dla banku za udzielenie kredytu zależy od tego w jakiej walucie bierzemy ten kredyt. Dla waluty polskiej prowizja wynosi 3% i można ją kredytować, zaś dla euro jest niższa i równa 2%, ale nie można jej kredytować. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego nie jest naliczana. Dodatkowo od przewalutowania kredytu w euro trzeba zapłacić tytułem prowizji 1%.

  • Posted by rabin at 12:57:40 in